ติดต่อสอบถาม


สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเทศไทย


Information:นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย
รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 086-898-9486. Fax.02-252-2889
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Last Updated on Sunday, 21 May 2017 07:16